TFP voorwaarden


De fotoshoot waar je belangstelling voor hebt, is op basis van TFP. Het model en/of visagist(e) en natuurlijk ook de fotograaf worden dan ook verzocht zich aan de onderstaande voorwaarden te houden. Bij twijfel kan altijd contact met de fotograaf worden opgenomen. Vind je als model en/of visagist(e) één of meerdere foto's écht leuk, dan zijn die uiteraard ook tegen een gereduceerde prijs te koop. Natuurlijk krijg je dan alle rechten van die foto(s). 

 

Voorwaarden TFP shoot:

 

Bij een TFP shoot (Time For Print/Time For Pictures/Time For Portfolio) gaat het om samenwerking tussen model en fotograaf met gesloten portemonnee. Zowel het model als de fotograaf investeren in tijd, inzet, afwerking materiaal, reiskosten etc. Op deze manier krijgen model en fotograaf beiden de mogelijkheid een portfolio op te bouwen of uit te breiden zonder dat daarvoor de kosten te hoog worden. 

 

De rechten op het uiteindelijke resultaat blijven liggen bij de fotograaf, maar het model (en/of visagist) krijgt de aantal afgesproken bestanden digitaal aangeleverd en mag daarmee handelen volgens de door de fotograaf gestelde voorwaarden. Houdt dus wel even rekening met de volgende voorwaarden:

 

- de opnamen/ digitale fotobestanden zijn bestemd voor eigen gebruik visagist(e), model en/of de fotograaf;

- de opnamen/ digitale fotobestanden zijn bestemd voor de eigen website (of ander medium online) van visagist(e), model en/of fotograaf;

- het model/visagist(e) mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf (incl. bedrijfsnaam) als maker van de foto’s; 

 

- ieder andere openbaarmaking van de foto’s door het model/ visagist(e) zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan;

- de visagist(e)/het model mag de foto’s niet plaatsen op een pay-website of daar op andere commerciële wijze aan verdienen;

- de visagist(e) en/of het model mag/mogen de foto's niet in formaat wijzigen (croppen oid.). 

 

- de fotograaf heeft het onverdeeld auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. In geval van misbruik van de foto's door de fotograaf heeft het model/visagist(e) alle rechten tot juridische vervolging; 

- de fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website (ander media online, zoals Facebook etc.), portfolio en fototentoonstellingen;

- het model mag/kan zich beroepen op het Portretrecht. Zodra het model (bij een publicatie door de fotograaf) zich op dat recht beroept, dient de fotograaf daaraan onmiddellijk te voldoen door de betreffende foto(s) te verwijderen. 

 

- overige publicaties vinden plaats na overleg met het model;

- de op de foto's aanwezige naamsvermelding mag NIET ZONDER TOESTEMMING van de fotograaf worden verwijderd.